Movit DriveNext tietosuojakäytäntö

Movit DriveNext tietosuojakäytäntö

Movit DriveNext on kuljettajan näkymä Movit-kuljetustenhallintajärjestelmään. Movit on pilvipalveluna tarjottava järjestelmä henkilökuljetusten hallintaan ja organisointiin. Movit DriveNext kuljettajan näkymä on käytettävissä myös selaimella, jolloin tietoa kerätään ja käsitellään tässä kuvatun mukaisesti.

Sovelluksen käyttäminen edellyttää tunnuksia Movit-kuljetustenhallintajärjestelmään. Tunnukset antava yritys vastaa sovelluksen kautta kuljettajalle välitettävien tietojen sisällöstä. Yritys myös vastaa kuljettajan tunnusten ja henkilötietojen käsittelystä.

Mitä tietoja DriveNext -sovellus kerää?

Sovellus kerää käyttäjän laitteen GPS paikannustietoa, kun käyttäjä on antanut tähän luvan. Paikannustietoa kerätään kahdessa tapauksessa:

  •  Vuoroon kirjautuneelta käyttäjältä (”aloita vuoro”)
  •  Sijaintitieto kun matkustaja otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä (myös vuoroon kirjautumaton käyttäjä)

Järjestelmään sisään kirjautuneen käyttäjän laite ei lähetä paikannustietoa ennen vuoron aloittamista tai kyytiinkuittausten ulkopuolella. Käyttäjän lopettaessa vuoron (”lopeta vuoro”) paikannusdatan kerääminen lopetetaan.

Mitä tietoja tallennetaan?

  • Auto id (tietokantatunnus), johon käyttäjä on kirjautunut vuoroon
  • Koordinaatit, joissa matkustaja on kuitattu kyytiin/pois
  • Paikannustieto (vuoroon kirjautuneelta ajalta)

Mihin tietoja käytetään?

Paikannustietoa kerätään autojen sijainnin näyttämiseksi ajonvälitystä varten.
Kerätty paikannustieto tallennetaan intoit Oy:n (palveluntarjoaja) hallinnoimalle palvelimelle, joka sijaitsee Euroopassa. Paikannustieto välitetään käytettäväksi siihen Movit-kuljetustenhallintajärjestelmään, johon kuljettajan tunnus on luotu ja johon hän on kirjautuneena.

Tietojen keräys perustuu sopimukseen Movit-kuljetustenhallintajärjestelmän tilaajan kanssa. Lisäksi kuljettajapäätteen käyttäjältä pyydetään suostumus sijaintitiedon käyttöön sovelluksen asennuksen yhteydessä (selaimella käytettäessä lupa pyydetään erikseen).

Mitä mahdollisuuksia käyttäjällä on?

Käyttäjällä on mahdollisuus estää sijaintitiedon lähettäminen laitteensa sovellusasetuksista myös jälkeenpäin. Tällöin sovellus ei välttämättä toimi oikein.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietojen säilytysaika perustuu Movit-kuljetustenhallintapalvelun tilanneen asiakkaan kanssa tehtyyn yksilölliseen sopimukseen. Näin ollen säilytysajat vaihtelevat sopimuksittain. Tietojen säilytyksestä ja poistamisesta asiakkuuden päättyessä on niin ikään sovittu erikseen.