Kouluun

Kouluun.fi

Huoltajien pääte matkojen hallinnointiin. Palvelu on suoraan yhteydessä Movitiin, jolloin kuljetettavat näkevät palvelusta tulevat matkat, kuljettavan ajoneuvon tiedot ja hakupaikan. Lisäksi kuljetuksia voi peruuttaa, jolloin tieto peruutuksesta menee saman tien kuljettavalle ajoneuvolle. Palvelu tarjotaan volyymiin sidotulla kuukausihinnalla.

Kouluun.fi tarjoaa ratkaisun kuljetettavien tarpeeseen nähdä ja peruuttaa heille tehtyjä kuljetustilauksia. Matkojen helppo peruutus on ominaisuus, joka on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää turhia ajoja autoilta. Tämä palvelu yhdessä Movitin ja Timitin kanssa vie henkilökuljetukset aivan uudelle tasolle, tarjoten tehokkuutta kuljetusten järjestelyyn kustannussäästöistä puhumattakaan!